Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-39/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza uvaja nov trg v Sloveniji – trg SI ENTER (večstranski trgovalni sistem – Multilateral Trading Facility)

6. marca Ljubljanska borza postavlja nov mejnik trgovanja z vrednostnimi papirji, saj uvaja in predstavlja nov trg v Sloveniji - trg SI ENTER, ki je večstranski trgovalni sistem (Multilateral Trading Facility - MTF). MTF-i so razširjeni po vsej Evropi, saj imajo svojega Anglija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška in številne druge države. Tako bo tudi Slovenija po zaslugi Ljubljanske borze prvič dobila svoj MTF trg.

Ljubljanska borza se je za uvedbo trga odločila, ker želi vlagateljem povečati nabor investicijskih priložnosti in izboljšati transparentnost trgovanja ter s tem kapitalski trg dvigniti na višji nivo. Dodatni razlog je tudi ukinitev registrskih računov, saj imajo lastniki vrednostnih papirjev na registrskih računih tudi veliko netržnih delnic. S trgom SI ENTER bomo postavili alternativni trg borznemu trgu, na katerem se bo trgovalo s pestrim in bogatim naborom vrednostnih papirjev raznovrstnih panog slovenskega gospodarstva, ki drugače niso na voljo na borznem trgu. Na njem bodo vlagatelji torej imeli dostop do delnic, obveznic in komercialnih zapisov, ki ne kotirajo na borznem trgu. Prednost trga SI ENTER za vlagatelje je torej predvsem v tem, da vlagateljem omogoča lažji vstop in izstop iz lastništva ne-tržnih vrednostnih papirjev na pregleden in transparenten način ter pod tržnimi pogoji, ki jih oblikujeta ponudba in povpraševanje.

Ob zagonu trga SI ENTER bo borza v segment Trg delnic – ENTER Basic, na podlagi predlogov borznih članov, uvrstila 76 delnic, s katerimi se je do sedaj trgovalo na OTC trgu ('Over the Counter'). Vlagatelji bodo tako imeli možnost trgovati z vrednostnimi papirji podjetij iz raznovrstnih panog slovenskega gospodarstva. Seznam vseh družb, ki jih bo borza s 6. marcem 2017 uvrstila na trg SI ENTER, je v prilogi.

Z namenom predstavitve trga SI ENTER bo 6. marca 2017 organizirana predstavitvena okrogla miza z naslovom 'Uvedba večstranskega trgovalnega sistema (Multilateral Trading Facility) v Sloveniji', ki se bo dotaknila vseh področij uvedbe trga SI ENTER v Sloveniji in kaj bo ta vlagateljem in družbam, ki bodo vanj vključene, doprinesel. Na okrogli mizi bomo gostili pomembne goste, ki s svojimi večletnimi izkušnjami poznajo delovanje trgovalnih sistemov in se zavedajo izzivov, ki jih prinaša trenutno stanje na trgu in zato lahko lažje prepoznajo uvedbo novega večstranskega trgovalnega sistema kot pozitivno svežino, ki je na kapitalskem trgu še kako potrebna. Gostje okrogle mize bodo: g. Matjaž Bernik, član uprave, Ilirika; g. Sandi Kozina, vodja trgovanja, GBD; g. Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj, KD Skladi; g. Mitja Tomažinčič, vodja poslovalnice za trgovanje s finančnimi instrumenti, NLB in mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, Ljubljanska borza. Okroglo mizo bo vodil g. Karel Lipnik iz Financ.

Kaj je trg SI ENTER?

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. Multilateral Trading Facility), ki je nastal pod okriljem Ljubljanske borze in dokazuje, da Ljubljanska borza sledi trendom, zahtevam in povpraševanju na trgu.  Večstranski sistem trgovanja predstavlja vlagateljem možnosti investiranja v naložbe v več kot 70 slovenskih delnic raznovrstnih panog in predstavlja alternativni trg za razpršitev sredstev. Večstranski sistem trgovanja je poznan tudi v drugih državah, kot so Anglija, Nemčija, Avstrija in druge.

Prednosti trga SI ENTER za vlagatelje in družbe, ki so nanj vključene, je veliko. Vlagatelji bodo pridobili številne prednosti v primerjavi s trgovanjem preko OTC trga ('Over the Counter'), na primer: hitrejšo in lažjo izvršitev naročil, boljše oblikovanje tržnih tečajev, lažji vstop in izstop iz naložb, učinkovitejše trgovanje, enostavnejše spremljanje trgovalnih podatkov in tako naprej.

Vključenost na SI ENTER pa podjetju izboljša vidljivost pri vlagateljih, poslovnih partnerjih in strankah, podjetje lahko izboljša strukturo financiranja z raznovrstnimi izdajami finančnih instrumentov in tako trg SI ENTER predstavlja nov kanal enostavnega zbiranja kapitala. Prisotnost na trgu SI ENTER služi tudi kot odlična referenca in se odraža v učinkih promocije podjetja pri vlagateljih in poslovnih partnerji in nenazadnje vključenost na trg SI ENTER podjetju prinese tudi dragocene izkušnje pri odnosih z vlagateljih. Vse te prednosti in izkušnje podjetja pa lahko služijo kot pomembna odskočna deska za morebitno kasnejšo kotacijo na organiziranem trgu in olajšajo prve korake na tej poti.

Več informacij o trgu najdete na www.sienter.si

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 28.02.2017