Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-489/17

PETROL, d.d., Ljubljana

Družba Petrol d.d., Ljubljana načrtuje novo izdajo obveznic

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Družba Petrol d.d., Ljubljana obvešča javnost, da bo po objavi tega sporočila pričela s pred prodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga). Temu bo sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom 7-letnih novih obveznic, v okvirnem znesku do 50 mio EUR in s pričakovanim donosom v razponu 7l MS + 70-90 b.t., predvidoma do konca junija 2017.

Objava ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), niti ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe Petrol d. d., Ljubljana za izvedbo izdaje obveznic.

Organizacijo izdaje in prodaje obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana izvaja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d..

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 19.05.2017