Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-498/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 33. skupščine, ki je potekala 19. 5. 2017, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Horus v hotelu Austria Trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

 

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

***

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 19. maja 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 19.05.2017