Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-740/17

INTEREUROPA, d.d., Koper

Imenovanje novega predsednika nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 13. julij 2017. Intereuropa d.d. obvešča zainteresirano javnost, da je bil z 12. julijem 2017 za predsednika nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d. soglasno imenovan g. Jure Fišer.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

                                                               

Uprava družbe
Datum: 13.07.2017