Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-755/17

LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je bil na konstitutivni seji nadzornega sveta Luke Koper, d. d., dne 14.7.2017 za predsednika nadzornega sveta imenovan kapt. Rado Antolovič, za namestnika predsednika pa mag. Uroš Ilić.

Nadzorni svet je imenoval tudi naslednje komisije:

  • revizijska komisija
  • kadrovska komisija
  • komisija za organizacijo in procese
  • komisija za naložbe

Nadzorni svet je sprejel tudi načrt nadaljnjega dela.

Informacija bo od 14.7.2017 dalje, za obdobje najmanj 5 let objavljena tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.07.2017