Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-802/17

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja spremembo finančnega koledarja 2017. Sprememba se nanaša na datum objave nerevidiranega poročila o poslovanju skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2017 in datum objave povzetka poslovnega načrta skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2018 ter ocene poslovanja za leto 2017.

Informacija bo od 28.7.2017 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 28.07.2017
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar - popravek