Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-911/17

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorjeva

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 7. 9. 2017, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami za obdobje od 8. 5. 2017 do 8. 8. 2017. Poročilo se nahaja na naslednji povezavi: http://www.mercatorgroup.si/assets/Uploads/Porocilo-o-vseh-poslih-z-Agrokorjem-in-z-njim-povezanimi-druzbami+prilog....pdf

Poročilo izrednega člana uprave, je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 7. 9. 2017 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 07.09.2017