Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1066/17

INTEREUROPA, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, obvešča javnost, da je Finančni koledar objav za leto 2017 spremenjen. Objava nerevidiranega poročila o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje januar–september 2017 je prestavljena na torek, 21. 11. 2017.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe INTEREUROPA d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 10.11.2017