Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-286/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagana dividenda za Krkine delničarje za 5,5 % višja od lanskoletne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča zainateresirano javnost o predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2017. 

Obvestilo je v prilogi. 


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 4. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.04.2018