Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-294/18

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Zavarovalnica Sava, d.d., podpisala kupoprodajno pogodbo za 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Danes je bila v Zagrebu podpisana kupoprodajna pogodba med kupcem, Zavarovalnico Sava, d.d., ter prodajalcema Ergo Austria International AG in Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, za 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje d.d. in Ergo životno osiguranje d.d., Hrvaška.

Lastništvo delnic ciljnih družb bo na kupca prešlo po uresničitvi odložnih pogojev.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 13. aprila 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.04.2018