Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-745/18

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Skupina Triglav postaja 100-odstotna lastnica Skupne pokojninske družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, je z Novo Ljubljansko banko, dne 14. 9. 2018 podpisala pogodbo o nakupu preostalega, 28,1-odstotnega lastniškega deleža družbe Skupna pokojninska družba, s čimer bo postala njena 100-odstotna lastnica. Z nakupom Triglav nadaljuje z izvajanjem strateških usmeritev krepitve prisotnosti na segmentu pokojninskih zavarovanj ter postopki konsolidiranja in celovitega upravljanja tega segmenta znotraj skupine.

Na slovenskem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je konec leta 2017 delovalo devet ponudnikov, med njimi  je imela Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, 14-odstotni tržni delež glede na zbrana sredstva, Skupna pokojninska družba, pa 20-odstotnega. Vodilni tržni položaj Skupine Triglav, njeno znanje in izkušnje ter prihodnji obeti so dobra podlaga za prihodnje poslovanje Skupine na segmentu pokojninskih kakor tudi življenjskih zavarovanj (pokojninskih rent) v Sloveniji in regiji Adria. Skupina ocenjuje ta trg za perspektiven, in sicer tako z vidika rasti števila strank kot povečanja obsega sredstev.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 9. 2018  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 14.09.2018