Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
PAL-268/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

'Predstavitev slovenskih borznih družb' – webcast Ljubljanske borze v partnerstvu z Wood & Co. in NLB, d. d.

V četrtek, 22. novembra 2018, je Ljubljanska borza v partnerstvu z NLB, d. d. in češkim investicijskim podjetjem Wood & Co. preko spletne platforme GoToWebinar organizirala zadnji, četrti webcast v letošnjem letu v sklopu predstavitve slovenskih borznih družb. Zaradi dobrega odziva investitorjev na tovrstne dogodke, ki so bili organizirani v preteklem letu, so se povabilu odzvala tri podjetja Prve kotacije: Petrol d. d., Ljubljana, Zavarovalnica Triglav, d. d., in Pozavarovalnica Sava, d. d.

Vsako podjetje je začelo s predstavitvijo njihove dejavnosti, zadnji del pa je bil namenjen postavljanju vprašanj. Glede na datum dogodka so bila glavna obravnavana tema poročila družb za prvih devet mesecev poslovnega leta.

Webcast je s svojo predstavitvijo otvoril g. Igor Stebernak, član uprave družbe in CFO izdajatelja Petrol, d. d. Sledil je g. Uroš Ivanc, član uprave družbe in CFO Zavarovalnice Triglav, d. d. Sklop treh predstavitev sta zaokrožila ga. Polona Pirš Zupančič, članica uprave in ga.  Mateja Živec, direktorica področja upravljanja naložb, predstavnici družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. s predstavitvijo rezultatov za prva tri četrtletja tekočega poslovnega leta. V treh urah so se tako zvrstile tri zanimive predstavitve delovanj družb, ki so odgovarjale na vprašanja investitorjev.

Dogodek so spremljali investitorji, udeleženci sicer različnih kapitalskih trgov. Ti so prihajali iz Hrvaške, Cipra, Estonije, Malte, Srbije, Švedske, Velike Britanije in seveda Slovenije. Dogodek je samo en izmed številnih, ki sledijo aktivnostim na Ljubljanski borzi in so organizirani z namenom povečanja zanimanja za slovenski kapitalski trg ter deležnike znotraj le-tega.

Po sestavi in aktivni participaciji investitorjev sodeč je interes za udeležbo na takšnih dogodkih tudi iz tujine velik, zato bodo tudi v prihodnje organizirana takšna in podobna srečanja, katerih glavni namen je združevanje slovenskih delniških družb z različnimi deležniki investicijskega okolja, med drugim tudi tradicionalno Investicijsko konferenco Ljubljanske borze, ki bo potekala 29. novembra 2018 v Austria Trend hotelu. V sklopu tega dogodka bodo podeljene tudi nagrade Ljubljanske borze za naj delnico Prve kotacije, Standardne kotacije, trga SI ENTER in naj član.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 23.11.2018