Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-53/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Bonitetna agencije S&P Telekomu Slovenije, d.d., potrdila bonitetno oceno BB+

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Mednarodna bonitetna agencija S&P Global Ratings je 7. februarja 2019 Telekomu Slovenije, d.d., potrdila obstoječo bonitetno oceno BB+, pri čemer je podala negativno oceno prihodnjih izgledov. Agencija negativne izglede utemeljuje s  povečanjem načrtovanih izdatkov za investicije v povezavi s poslovanjem podjetja na visoko konkurenčnem trgu. 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 07.02.2019