Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-264/15

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Trgovanje v letu 2015

V letu 2015 je borza zabeležila nekaj padcev, vendar tudi nekaj vzpodbudnih številk. Borzni indeks SBI TOP je po treh pozitivnih letih leto 2015 zaključil negativno, prav tako sta se v primerjavi z letom 2014 znižala tudi promet in tržna kapitalizacija delnic. Je pa bilo leto 2015 eno najbolj uspešnih kar se tiče izdaje obveznic in komercialnih zapisov.

 

V letu 2015 se je znižala vrednost slovenskih borznih družb. Borzni indeks SBI TOP je namreč po treh letih rasti padel za 11,2%. Vrednost SBI TOP je na zadnji trgovalni dan znašala 696,15 točk.

 

Celotni promet na Ljubljanski borzi v 2015 je znašal 393,06 mio EUR, kar je za 42,7% manj v primerjavi z letom 2014. Promet brez svežnjev pa je znašal 294,19 mio EUR, kar je za 36,1% manj v primerjavi z letom 2014. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami, 333,67 mio EUR oziroma 84,89% celotnega prometa. Po strukturi prometa sledijo obveznice s 14,22% in komercialni zapisi z 0,89% deležem prometa.

 

V letu 2015 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 36,79% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 10,79% deležem zasedle delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG), tretje pa z 9,38% deležem delnice Pivovarne Laško (PILR).

 

V letu 2015 se je prav tako znižala tudi tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi in je znašala 5.523,22 mio EUR, kar je predvsem posledica znižanja tečajev delnic. V letu 2015 se je na borzo uvrstilo 10 novih obveznic, katerih skupna vrednost izdaje je znašala 2.883,96 mio EUR. Poleg tega je bilo 6 izdaj komercialnih zapisov v skupni vrednosti 109,26 mio EUR.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 31.12.2015