Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-300/16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Trgovanje v letu 2016

Po skromnem začetku, je druga polovica leta na Ljubljanski borzi poskrbela za pozitivno ozračje, saj smo bili priča občutnemu povečanju prometa v primerjavi s prvo polovico leta, prav tako pa se je izredno povečalo tudi število poslov. Nadalje je SBI TOP indeks po lanskem padcu leto 2016 ponovno zaključil pozitivno, saj je zrasel za 3,1 %.

V letu 2016 so slovenska borzna podjetja pridobila na vrednosti. Borzni indeks SBI TOP je namreč po lanskem padcu zrasel za 3,1 %. Vrednost SBI TOP je na zadnji trgovalni dan znašala 717,59 točk.

Celotni promet na Ljubljanski borzi v 2016 je znašal 333,7 mio EUR, kar je za 15,1 % manj kot v letu 2015. Promet brez svežnjev je znašal 263,4 mio EUR, kar je za 10,5 % manj v kot v letu 2015. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami, 313,0 mio EUR oziroma 93,8 % celotnega borznega prometa. Po strukturi prometa sledijo obveznice s 5,6 % in  komercialni zapisi z 0,6 % deležem prometa.

Leto 2016 je zaznamovalo tudi izjemno povečanje povprečnega števila sklenjenih poslov na dan v primerjavi z lanskim letom, ki se je povečalo kar za 72,1 %. Povprečno število poslov na dan v letu 2016 je bilo namreč 339, medtem ko je ta številka za leto 2015 občutno manjša, in sicer 197.

V letu 2016 so bile ponovno najprometnejše delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 34,9 % prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 19,5 % deležem zasedle delnice Petrola (PETG), tretje pa z 9,2 % deležem delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG).

V letu 2016 se je tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi znižala in je znašala 4.999,8 mio EUR, kar je predvsem posledica umikov vrednostnih papirjev s trga.

V letu 2016 so se na borzo uvrstile 3 nove obveznice, katerih skupna vrednost izdaje je znašala 2,6 mrd EUR. Poleg tega je bilo izvedenih še 5 izdaj komercialnih zapisov v skupni vrednosti 125,9 mio EUR.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 30.12.2016