Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-53/17

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvedbo novega trgovalne sistema – SI ENTER na Ljubljanski borzi pospremila uspešna okrogla miza s široko udeležbo

Danes je Ljubljanska borza v prenovljeni dvorani združila številne strokovnjake s finančnega in gospodarskega področja. Glavni krivec tega srečanja je bila uvedba večstranskega trgovalnega sistema (ang. MTF) – trga SI ENTER, ki je na današnji dan ugledal luč sveta in začel s svojim, verjamemo da uspešnim, delovanjem.

Številčna udeležba na dogodku je jasno sporočila, da je slovenski kapitalski trg potreben sprememb in svežine, ki smo jo z uvedbo novega trga doprinesli. Uvedba večstranskega trgovalnega sistema je bil večmesečni projekt Ljubljanske borze, ki je dokončno zaživel pod vodstvom predsednika uprave, g. Aleša Ipavca. Ob tej posebni priložnosti je izrazil veliko zahvalo vsem, ki so se dogodka udeležili in sporočil, da je pred Ljubljansko borzo in slovenskim kapitalskim trgom svetla prihodnost in novi projekti in da se bomo skupaj z našimi člani in ostalimi deležniki zavzemali za dvig kvalitete slovenskega kapitalskega trga. Gre torej le za enega izmed številnih projektov, ki sledijo v prihodnje.

Zbrane je najprej pozdravil g. Ipavec, kasneje pa smo bili priča sila zanimivi okrogli mizi na kateri so sodelovali g. Bernik, član uprave Ilirika, g. Kozina, vodja trgovanja GBD, g. Cencelj, CFA in samostojni upravitelj KD Skladov, g. Tomažinčič, vodja poslovalnice za trgovanje s finančnimi instrumenti v NLB in g. Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze. Okroglo mizo je povezoval strokovnjak iz novinarskih vod, g. Lipnik iz časnika Finance.

Postavljena so bila pronicljiva vprašanja, ki so sprožila žgočo razpravo, večina pa je nov trg SI ENTER označila kot nekaj svežega, pozitivnega in potrebnega za Slovenijo.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem okrogle mize in se veselimo novih, skupnih izzivov v prihodnje.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 06.03.2017