Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-65/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

'Slovenske borzne družbe online' – Webcast Ljubljanske borze v partnerstvu z Wood & Co. in UniCredit Banka Slovenija

V petek, 23. marca 2018, je Ljubljanska borza v partnerstvu z UniCredit Banka Slovenije in češkim investicijskim podjetjem Wood & Co. preko spletne platforme GoToWebinar organizirala prvi letošnji webcast v sklopu predstavitve slovenskih borznih družb. Zaradi dobrega odziva investitorjev na tovrstne dogodke, ki so bili organizirani v preteklem letu, so se povabilu odzvala štiri podjetja Prve kotacije: Zavarovalnica Triglav, d. d. , Pozavarovalnica Sava, d. d., Gorenje, d. d. in Petrol d. d., Ljubljana.

Glede na skrbno usklajen datum dogodka so bila obravnavana tema letna poročila družb za preteklo poslovno leto. Webinar je s svojo predstavitvijo otvorila Zavarovalnica Triglav, d. d., čigar poslovanje v poslovnem letu 2017 je predstavil g. Uroš Ivanc, član uprave družbe in CFO. Kot druga je rezultate poslovanja za leto 2017 prestavila ga. Jožica Turk, izvršna pomočnica uprave za korporativne finance iz družbe Gorenje, d. d. Ga. Polona Pirš Zupančič, članica uprave družbe, je predstavila rezultate, katere je družba Pozavarovalnica Sava, d. d. dosegla v preteklem poslovnem letu. Sklop predstavitev je zaključil g. Igor Stebernak, član uprave družbe in CFO izdajatelja Petrol, d. d. V treh urah so se tako zvrstile štiri zanimive predstavitve delovanj družb, ki so odgovarjale na vprašanja investitorjev. Nabor vprašanj je bil izredno zanimiv in obenem obsežen ter je nakazoval, da so slovenske borzne družbe v svetovnem merilu dobro poznane ter zanimive za tuje investitorje.

Na dogodek se je prijavilo veliko število investitorjev, ki so predstavljali kapital iz Avstrije, Belgije, Bosne in Herzegovine, Hrrvaške, Češke, Estonije, Madžarske, Črne gore, Poljske, Švedske, Velike Britanije in seveda Slovenije. Skupno si je webcast ogledalo 42 registriranih investitorjev, od tega 24 mednarodnih. Dogodek je samo en izmed številnih, ki sledijo aktivnostim na Ljubljanski borzi in so organizirani z namenom povečanja zanimanja za slovenski kapitalski trg ter deležnike znotraj le-tega.

Po sestavi in aktivni participaciji investitorjev sodeč je interes za udeležbo na takšnih dogodkih tudi iz tujine velik, zato bodo tudi v prihodnje organizirana takšna in podobna srečanja, katerih glavni namen je združevanje slovenskih delniških družb z različnimi deležniki investicijskega okolja, med drugim v letošnjem letu tudi sledeče webcaste:

  • 31. maj 2018 – rezultati poslovanja v prvem četrtletju poslovnega leta
  • 3. september 2018 – rezultati poslovanja v prvem polletju poslovnega leta
  • 22. november 2018 – rezultati poslovanja v prvih treh četrtletjih poslovnega leta
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 26.03.2018