Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-21/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ljubljanska borza z novo storitvijo vzdrževanja likvidnosti delnic

Na Ljubljanski borzi danes poteka dogodek, ki obeležuje prvi primer vzdrževalca likvidnosti (ang. market maker) na Ljubljanski borzi po desetih letih. Ljubljanska borza podpisuje pogodbo za storitev vzdrževanja likvidnosti s svojim članom, družbo InterCapital Securities.

InterCapital Securities ima široke izkušnje z izvajanjem storitve vzdrževanja likvidnosti in bo na borznem trgu to storitev izvajal za pomembni slovenski borzni družbi, Krko d. d. in Zavarovalnico Triglav d. d. s pričetkom 1. februarja 2019.

Vzdrževalci likvidnosti so za borzni trg izrednega pomena, saj z vnašanjem svojih proti naročil na trg vzdržujejo likvidnost določene delnice ter hkrati vplivajo na stabilizacijo njenega tečaja. Na slovenskem kapitalskem trgu so sicer vzdrževalci likvidnosti že bili prisotni do leta 2009. Sedaj je primeren trenutek za ponovno vzpostavitev te storitve vzdrževanja likvidnosti, ki slovenskemu kapitalskemu trgu in vlagateljem nudi veliko prednosti. Med najpoglavitnejšimi je vsekakor večja likvidnost, ki je ključna za nadaljnji razvoj kapitalskega trga. 

S 1. februarjem 2019 bo član Ljubljanske borze, družba InterCapital Securities, pričel z izvajanjem storitve vzdrževanja likvidnosti; zanjo sta se odločili dve največji borzni družbi na Ljubljanski borzi, Krka d. d. in Zavarovalnica Triglav d. d. Prepričani smo, da bo s to storitvijo trgovanje z delnicami Krke d. d. in Zavarovalnice Triglav d. d. še bolj aktivno.

Ob tej priložnosti je predsednik uprave Ljubljanske borze, mag. Aleš Ipavec, povedal: »Vzpostavitev storitve vzdrževanja likvidnosti za družbi Prve kotacije, Krko d. d. in Zavarovalnico Triglav, d. d., je zelo pomembna za kapitalski trg in vlagatelje, zato upamo, da bodo temu sledile tudi druge borzne družbe in bomo še v letošnjem letu lahko podpisali nove pogodbe. Tako bo slovenski kapitalski trg dosegel likvidnost, ki si jo želimo in ki bo dodatno vzpodbudila vlagatelje za trgovanje«.

Predsednik uprave Krke, d. d., Novo mesto, g. Jože Colarič, je dodal: »V Krki posvečamo veliko pozornost odnosom z vlagatelji in se trudimo vzpostaviti takšne pogoje trgovanja z našimi delnicami, ki bodo delničarjem omogočali čim ugodnejše nakupe in prodaje delnic. Verjamemo, da lahko k večji likvidnosti trgovanja z delnicami pripomore tudi storitev vzdrževanja likvidnosti, zato pozdravljamo dogovor med Ljubljansko borzo in InterCapitalom.«

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., Ljubljana, g. Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.« 

Član uprave InterCapital Securities, ki bo izvajal storitev vzdrževalca likvidnosti, g. Danijel Delač, pa je izjavil: »Krki in Zavarovalnici Triglav se zahvaljujemo za zaupanje in smo ponosni, da bomo lahko pričeli izvajati te storitve za dve najboljši podjetji na Ljubljanski borzi. Prepričani smo, da bomo dosegli osnovne cilje vzdrževalca likvidnosti, ki sta zniževanje razlike med nakupno in prodajno stranjo in povečevanje globine trga. To bi moralo zmanjšati volatilnost delnic znotraj dneva in povečati njihovo likvidnost.

Prav tako verjamemo, da bodo delničarji in tudi širša investitorska skupnost podprli to storitev in prepoznali njene koristi.

Za konec bi želeli še dodati, da bomo tudi v prihodnosti nadaljevali s promocijo in razvojem slovenskega kapitalskega trga z vlaganjem v raziskave in analize, organizacijo konferenc, dnevov vlagateljev in road showov«.

S ponovno vzpostavitvijo storitve vzdrževanja likvidnosti je borza naredila nov korak k še večji likvidnosti trga in njegovi večji mednarodni primerljivosti. To je le ena izmed mnogo aktivnosti, ki jih Ljubljanska borza uvaja za nadaljnji razvoj slovenskega kapitalskega trga. 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 31.01.2019