Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-129/05

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izdana odločba Urada za varstvo konkurence

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Dne 15.02.2005 je Urad RS za varstvo konkurence izdal odločbo, s katero priglašeni ustanovitvi polno delujočega skupnega podjetja Adria Transport, d.o.o., organizacija in izvajanje železniških prevozov, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki ga nameravata ustanoviti družbi Luka Koper, d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, Koper, in Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH, Köflachergasse 35-41, Graz, Austria, in ki predstavlja koncentracijo v smislu določbe ZPOmK, ne nasprotuje. Koncentracija je tako skladna s pravili konkurence.

 

 
Uprava

 

Datum: 17. 2. 2005