Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-969/07

LUKA KOPER, d.d., Koper

Uspešno prvo polletje 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Dne 19. julija 2007 je potekala redna seja nadzornega sveta Luke Koper. Uprava družbe je na seji podala informacijo o poslovanju družbe v prvem polletju 2007. Luka Koper, d.d., je v obdobju januar - junij 2007 ustvarila 56 milijonov € poslovnih prihodkov, kar je 13% več kot v enakem obdobju 2006.

Pozitiven trend beleži tudi obseg ladijskega pretovora, ki znaša skupaj 7,7 milijona ton oziroma 6% več kot v prvih šestih mesecih 2006. Še posebej izstopa rast pretovora kontejnerjev (147 tisoč TEU, 40% več kot v prvem polletju 2006) in avtomobilov (230 tisoč, 19% več kot v prvem polletju 2006).

Poslovni izid iz poslovanja je dosegel 11,8 milijona € in je za 19% višji kot v enakem obdobju lani, čisti poslovni izid v višini 14,9 milijonov € pa je za 55% višji kot v enakem obdobju lani.

Na seji je bil razrešen predsednik nadzornega sveta mag. Marko Starman. Za novega predsednika so člani imenovali gospoda Borisa Popoviča.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 20. 7. 2007