Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-918/08

TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Triglav Naložbe d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, je na 5. izredni seji dne 23.6.2008 prejel informacijo uprave o naložbi v svojem portfelju.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh družbe www.triglav-fd.si od 24.6.2008

dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 24. 6. 2008