Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1018/09

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba v upravi družbe

Nadzorni svet je na nadaljevanju 32. seje dne 15.6.2009 krivdno razrešil predsednika uprave Roberta Časarja in njegovega namestnika Alda Babiča. Sklep začne veljati z dnevom sprejetja.
Nadzorni svet je za novega predsednika uprave imenoval Gregorja Veselka, dosedanjega izvršnega direktorja za interkontinentalne storitve v družbi Intereuropa d.d. Petletni mandat bo nastopil 16.6.2009.
Nadzorni svet pa ni odločal o namestniku predsednika, med tem ko v upravi ostajata člana Marjan Babič in Boris Marzi.
Nadzorni svet je potrdil Letno poročilo 2008 družbe Luka Koper d.d. in Skupine Luka Koper, ki je bilo objavljeno dne 29.4.2009. Potrdil je tudi predlog uprave za uporabo bilančnega dobička in skupščini predlaga, da del bilančnega dobička v višini 11.701.856,28 EUR odvede v druge rezerve iz dobička, o preostalem delu dobička v višini 7.700.000,00 EUR pa naj se odloča v naslednjih poslovnih letih.
Nadzorni svet je še imenoval posebno komisijo nadzornega sveta za spremljanje poteka izvedbe posebne revizije.
S tem je nadzorni svet izčrpal vse točke dnevnega reda 32. seje in sejo zaključil.

Informacija bo od 16.6.2009 naprej objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Date: 16. 6. 2009