Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QR-26/11

AERODROM LJUBLJANA, d. d., Brnik-aerodrom

Podatki o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., in veljavne zakonodaje družba AERODROM LJUBLJANA, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik−aerodrom objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2011.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., se je na 16. redni seji dne 25. 5. 2011 seznanil s poročilom o poslovanju družbe v obdobju januar−marec 2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na spletni strani družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., www.lju-airport.si, najmanj pet let, od današnjega dne dalje.

 
Uprava družbe
Datum: 25.05.2011