Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-331/12

TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in ZTVP-1(Ur.l. št. 56/99) družba TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na 80. seji NS, dne 29.3.2012 sprejel naslednje sklepe:

Pri pregledu zapisnika 79. redne seje in realizacije sklepov je ugotovljeno, da so bili vsi sklepi realizirani.

Nadzorni svet je obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo 2011.

Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem.

 

To obvestilo bo od dne 30.3.2012 dostopno tudi na spletni strani družbe www.tekstina.si
Ajdovščina, 29.3.2012

                                                                                      

Uprava družbe
Datum: 30.03.2012