Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-49/12

MAKSIMA HOLDING d.d., Ljubljana

Revidirano nekonsolidirano letno poročilo za leto 2011

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Maksima Holding d.d., finančna družba, s sedežem na naslovu Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, objavlja revidirano nekonsolidirano Letno poročilo za poslovno leto 2011, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe in še ni bilo obravnavano ter sprejeto s strani nadzornega sveta družbe.

Informacija o obravnavi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 bo objavljeno v 15 dneh po njegovem sprejetju s strani nadzornega sveta družbe.

Ta informacija bo objavljena na SEOnetu Ljubljanske borze(http://seonet.ljse.si) in bo pet let od te objave dostopna tudi na spletni strani družbe (http://maksima-holding.si).

 

Uprava družbe
Datum: 24.04.2012