Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-529/12

KD Group, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group, finančna družba, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družbe. Mesečno poročilo po stanju na dan 30.4.2012 je v priponki.

 To obvestilo bo od 14.5.2012 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.
Datum: 14.05.2012