Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-698/12

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje nadaljuje s prestrukturiranjem švedske družbe Asko

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Vara/ Švedska, 28. junij 2012 -  Skupina Gorenje je z reprezentativnimi sindikati hčerinske družbe Asko na Švedskem zaključila prvo fazo pogajanj o različnih možnostih optimizacije in prestrukturiranja omenjene družbe. Rezultati študij so pokazali, da je z ekonomskega vidika najbolj optimalna rešitev preselitev celotne proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev iz Askove tovarne v Vari v Gorenjeve proizvodne obrate v Velenju. V Vari bi ostal celoten razvojni oddelek, kot tudi oddelek za upravljanje blagovne znamke Asko in oddelek marketinga. V naslednjih dneh bo končno odločitev o najbolj optimalni rešitvi sprejel upravni odbor Aska.

Švedska družba Asko posluje negativno in slabše od načrtovanega kljub številnim projektom za izboljšanje poslovanja, ki so se začeli izvajati po njeni vključitvi v Skupino Gorenje. Poleg tega so se razmere v panogi gospodinjskih aparatov z razmahom svetovne gospodarske krize dodatno zaostrile. Konkurenca proizvajalcev iz držav z nizkimi stroški kot tudi največjih igralcev, ki v zadnjih nekaj letih povečujejo delež proizvodnje v državah z nizkimi stroški, je vedno močnejša pri osvajanju tržnih deležev, pritiski na prodajne cene pa zaradi presežnih kapacitet, razmer na trgih, visokih stroškov surovin in materiala,… naraščajo. Skupina Gorenje v skladu s pripravljenim strateškim načrtom za obdobje 2012 – 2015 izvaja različne ukrepe za povečanje dobičkonosnosti poslovanja in izboljšanje konkurenčnosti. Med drugim pospešeno optimira vse svoje proizvodne lokacije.

Aprila letos je Gorenje pričelo pogajanja z reprezentativnimi sindikati v švedski družbi Asko o različnih možnostih optimizacije in prestrukturiranja družbe. Pripravljene so bile študije o štirih različnih variantah. Kot ekonomsko najbolj optimalna rešitev se je izkazala preselitev celotne proizvodnje pralnih, sušilnih in pomivalnih strojev v Velenje, v Vari pa bi ostal celoten razvojni oddelek, prav tako oddelek za upravljanje blagovne znamko Asko in oddelek marketinga. S tem bi v Vari ostalo približno 50 zaposlenih od sedanjih približno 500 redno zaposlenih.

Selitev proizvodnje bi bila izvedena naslednje leto in bi predvidoma potekala v dveh korakih. Proizvodnja pralnih in sušilnih strojev bi se na Švedskem zaključila 31. januarja 2013 in pričela v Velenju aprila, proizvodnja pomivalnih strojev bi se na Švedskem zaključila 30. junija 2013 in pričela v Velenju septembra 2013. Končno odločitev o tem mora v naslednjih dneh sprejeti upravni odbor Aska.

Skupina Gorenje je švedsko družbo Asko prevzela poleti 2010. Proizvodnja v Vari predstavlja približno 7 % celotne Gorenjeve proizvodnje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 28.06.2012