Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-6/12

VZAJEMNI SKLAD PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD

Polletno poročilo PBGS

Na podlagi določil prospekta vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, objavlja polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad, ki je od dne 1.8.2012 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.infond.si.

Uprava družbe
Datum: 01.08.2012
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo PBGS