Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-963/12

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je 19.9.2012 sestal na svoji redni seji in sprejel dva pomembnejša sklepa:

1. Obravnaval in sprejel je nerevidirano polletno poročilo in konsolidirano polletno poročilo za poslovno leto 2012 v enaki vsebini kot je bilo objavljeno na SEOnet in spletnih straneh družbe dne 28.8.2012.

2. Obravnaval je likvidnostni položaj družbe in skupine ter ugotovil, da je zadovoljiv.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.alpetour.si od 19.9.2012 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava družbe
Datum: 19.09.2012