Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-28/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2013

 Na podlagi 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Pristaniška ulica 12, Koper, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d. in skupine za prvo polletje leta 2013.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe www.ml-holding.si , pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.
 

Uprava družbe
Datum: 28.08.2013