Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-6/17

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Nakup lastnih delnic

Objava nakupa lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 10.01.2017
Pripeti dokumenti:  Nakup lastnih delnic