Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-587/17

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prodaji delnic družbe KDD, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

Slovenski državni holding, d. d. je dne 29. 5. 2017 s kupcem KDD, d. d. podpisal pogodbo o prodaji delnic družbe KDD, d. d. Slovenski državni holding, d. d. bo prodal vseh 100 delnic v svojem imetništvu, kupec pa jih bo pridobil po izpolnitvi vseh pogodbenih pogojev.

 

Uprava
Slovenski državni holding, d. d.
Datum: 01.06.2017