Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-417/18

ABANKA d.d., Ljubljana

Sklepi XXXVII. redne skupščine družbe Abanka d.d.

Abanka d.d. objavlja

sklepe XXXVII. redne skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 17. 5. 2018, ob 10. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Abanke d.d. od 17. 5. 2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 17.05.2018
Pripeti dokumenti:  Sprejeti sklepi