Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-198/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

ILANA d.d. - povečanje števila delnic ILAR

Izdajatelj:

ILANA d.d.

Naslov:

Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment ENTER DELNICE Basic

Oznaka:

ILAR

ISIN koda:

SI0031115999

CFI koda:

ESVUFR

Obstoječe št. delnic:

43.542

Dodatno št. delnic:

391

Novo št. delnic:  

43.933

Datum povečanja na trgu SI ENTER:   

10. 8. 2018

Razlog za povečanje števila:

Nova izdaja delnic ILAR

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 09.08.2018