Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-675/18

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Odstop člana nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. se je seznanil z odstopno izjavo Viktorja Lenčeta, ki z dnem 10. 8. 2018 odstopa s funkcije člana nadzornega sveta.

Sporočilo bo od 10. 8. 2018 in najmanj do 10. 8. 2023 objavljeno tudi na spletnih straneh www.dbs.si.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke
Datum: 10.08.2018