Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-788/18

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Družba Terme Čatež d.d. podpisala pogodbo o prodaji 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d.

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Družba Terme Čatež d.d. je dne 3. oktobra 2018 z izbranim kupcem na podlagi prodajnega postopka, ki ga je vodila UniCredit Banka Slovenija d.d., podpisala pogodbo o prodaji 100% lastniškega deleža v družbi Marina Portorož, d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Datum: 04.10.2018