Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-909/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Finančni koledar za poslovno leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja Finančni koledar za poslovno leto 2019.

 

Obvestilo bo od 23.11.2018 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 23.11.2018