Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-198/19

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Nadzorni svet Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je na današnji, 41. redni seji potrdil revidirano Letno poročilo DARS d.d. za leto 2018. 

Rezultati, ki so bili doseženi v lanskem letu, so nad načrtovanimi.

Družba je lani ustvarila 154,4 milijona evrov čistega dobička.

Komuniciranje
Datum: 15.04.2019