Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-294/19

DARS d.d., Celje

Podpis kreditne pogodbe z nemško banko KfW IPEX-Bank

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje je z banko KfW IPEX-Bank 25. aprila 2019 sklenila kreditno pogodbo za najem kredita v višini 51 milijonov evrov, za investicijska vlaganja.

Obveznosti iz zadolžitve niso zavarovane s poroštvom Republike Slovenije.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciranje
Datum: 08.05.2019