Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-443/19

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

110. seja nadzornega sveta z dne 17. junija 2019

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 110. seji, dne 17. junija 2019, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež  za leto 2018 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 17.06.2019