Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-277/16

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji v letu 2015

Ljubljanska borza in Združenje nadorznikov Slovenije predstavljata Poročilo o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji v letu 2015. Analiza je pokazala, da je v letu 2015 več borznih družb kot v preteklih letih uporabljalo kodeks, vendar predvsem na račun zmanjšanja števila družb na borzi, saj so se družbe, ki v preteklosti niso uporabljale nobenega kodeksa, iz borze umaknile. Še vedno je 22 odstotkov družb, ki ne uporabljajo nobenega kodeksa in večina jih je izdajateljev delnic.

Namen analize je bil pregled uporabe Kodeksa, razkritij odstopanj od priporočil Kodeksa in kakovosti pojasnil odstopanj od skladnosti s Kodeksom. Dve družbi sta izjavili, da spoštujeta prav vsa priporočila Kodeksa. Namen Kodeksa sicer ni v njegovem popolnem spoštovanju, če to za družbo ni optimalno, ampak v razkritju drugačnih upravljalskih praks, ki posebnostim družbe bolj ustrezajo in primerno nadomeščajo priporočeno prakso. Družbe, ki so razkrile odstopanja od Kodeksa, so v povprečju izjavile 90,8-odstotno skladnost. Kakovost pojasnil odstopanj je nekoliko napredovala, vendar še vedno dve tretjini pojasnil nima ustrezne kakovosti. Prvih pet priporočil od katerih družbe najpogosteje odstopajo v letu 2015 je enakih kot leto prej. Izmed 112 načel Kodeksa je 34 načel, s katerimi v opazovanem obdobju izražajo skladnost prav vse družbe.

Namen analize pa ni bilo ugotavljanje, ali družbe razkrivajo vsa odstopanja od priporočil Kodeksa in ali so izjave resnične, saj vsa odstopanja niso preverljiva z javno objavljenimi informacijami družbe. Novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb uvaja pomembno novost zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju, ki predstavlja dodatni mehanizem nadzora nad skladnostjo s Kodeksom, ki se izvaja za posamezno družbo. Več o sistematičnem pristopu k oblikovanju izjav o upravljanju pa smo za družbe pripravili v Praktičnih napotkih za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju.

Povezane vsebine:

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Združenje nadzornikov Slovenije
Datum: 16.12.2016