Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-248/09

CENTER NALOŽBE d.d., Maribor

Sklic skupščine

Uprava družbe Center naložbe, finančna družba, d.d., Titova cesta 2a, 2000 Maribor (družba) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah ( dalje:ZGD-1), zakona o Finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (dalje: ZFPPIPP) in na podlagi statuta družbe sklicuje skupščino delničarjev družbe, ki bo v ponedeljek, dne 4.1.2010 ob 11.00 uri v sejni sobi Nilson v drugem nadstropju PTC Diamant, Letališka cesta 5, Ljubljana.  Besedilo sklica in ostali dokumenti so v pripetih datotekah. 
Center naložbe, d. d.
direktorica družbe
Datum: 18.12.2009