Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-38/10

FACTOR BANKA d. d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

FACTOR BANKA d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje sporočilo:
 
Uprava banke obvešča javnost, da skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d. Ljubljana sklicuje 16. redno skupščino delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana, ki bo v torek 25. maja 2010 ob 13. uri na sedežu Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, v Ljubljani.
Celotno besedilo sklica je v prilogi.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletnih straneh banke: www.factorb.si od 23.04.2010 dalje.
Uprava banke
Datum: 23.04.2010