Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-102/10

MERCATA, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007 in naslednji) ter na podlagi člena 10.3.2. Statuta družbe in določil ZGD-1, uprava družbe MERCATA, finančna družba, d.d, Ljubljana, Trg republike 3, sklicuje 19. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 30.06.2010 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Trg republike 3.

V priponki so:
- sklic skupščine
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice

Sklic skupščine je dne 28.05.2010 objavljen tudi v časniku Dnevnik.

Obvestilo o sklicu skupščine bo objavljeno tudi na spletnih straneh www.mercata.si in sicer najmanj pet let od dne 28.05.2010 dalje.
Uprava družbe
Datum: 28.05.2010
Pripeti dokumenti:  sklic skupscine,  obrazec pooblastila