Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-217/10

KD d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, upravni odbor družbe sklicuje 16. skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 12. avgusta 2010, ob 9.00 uri, v predavalnici KD Banke d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik na dan 9. julija 2010. Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter sprejetim letnim poročilom ter ostale informacije za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si. v sklopu Finančno središče/Skupščina delničarjev in spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter sprejetim letnim poročilom, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, in sicer v tajništvu v 4. nadstropju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od 9. julija 2010 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav.

KD d.d.
Upravni odbor
Datum: 09.07.2010