Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-573/11

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Trgovanje v 2011

Tudi v letu 2011 se je Ljubljanska borza soočala z izzivi nizke likvidnosti trga, padanjem tečajev vrednostnih papirjev in posledičnem padanju tržne kapitalizacije. Poslovno okolje podjetij se je po krizi, ki se je začela leta 2008, spremenilo in med vlagatelji Ljubljanske borze še vedno vlada zadržanost, kljub boljšim poslovnim rezultatom podjetij v letu 2010 in prvi polovici leta 2011. V letu 2011 so se na borzo uvrstile delnice družb Unior in Alta Invest, v elitno, Prvo kotacijo, pa so bile premeščene delnice Zavarovalnice Triglav. Med pomembne dogodke sodi tudi vključitev v trgovanje naslednjih štirih mednarodnih bank: Erste Group Bank AG, KBC Securities NV, Raiffeisen Centrobank AG in WOOD & Company Financial Services, a.s..

Trgovanje v letu 2011

Indeks SBI TOP je v letu 2011 upadel za 30,7%. Vrednost SBI TOP je na zadnji trgovalni dan znašala 589,58 točk.

Celotni promet na Ljubljanski borzi je znašal 470,1 mio EUR, promet brez svežnjev pa 321,9 mio EUR, kar znaša 9,7% manj v primerjavi z letom 2010. Promet z delnicami je znašal 394,5 mio EUR. V strukturi prometa je bilo večino prometa opravljenega z delnicami in sicer 83,9%, sledijo jim obveznice z 12,7% in investicijski skladi s 3,4% deležem prometa.

Tudi v letu 2011 so bile najprometnejši vrednostni papir borze delnice Krke (KRKG) iz Prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 43,9% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 22,9% deležem zasedle delnice Mercatorja (MELR), tretje pa z 6,9% deležem delnice Petrola (PETG).

Tržna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi se je v letu 2011 znižala in je znašala 4.872,8 mio EUR, kar je predvsem posledica znižanja tečajev delnic. Med novimi vrednostnimi papirji so prevladovale obveznice, katerih skupna vrednost izdaje je znašala 3,08 mlrd EUR. Prav tako sta se v letu 2011 na borzo uvrstili delnici dveh podjetij in sicer ALTA Skupina (SMPR) in Unior (UKIG), izvedeno je bilo sedem dokapitalizacij, v Prvo kotacijo pa so se iz Standardne kotacije premestile delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG).

Mednarodno povezovanje trgov

Ljubljanska borza vidi možnosti za izboljšanje domačega trga predvsem v tesnejšem povezovanju trgov v okviru širše regije. Zato je v letu 2011 sprožila pobudo za oblikovanje skupnega povezanega trga v okviru Dunajske borze. Mednarodno povezovanje lahko skupaj s sprejetjem dolgoročnih ukrepov na domačem trgu, kot sta uvedba stimulativnega dolgoročnega varčevanja v drugem pokojninskem stebru in razvoj individualnih naložbenih P računov, bistveno pripomore k poživitvi domačega trga, lažjemu pridobivanju svežih virov financiranja za podjetja ter javnih prodaj preko trga kapitala.

Leto 2011 predstavlja prvo leto, v katerem se je borzno trgovanje izvajalo preko mednarodne trgovalne platforme Xetra®, ki jo je borza uvedla decembra 2010. Trgovanje je potekalo nemoteno, sam prehod na nov trgovalni sistem pa je omogočil pridobitev štirih novih tujih članov, ki delujejo v širši regiji. Ob koncu leta 2011 na Ljubljanski borzi trguje 27 članov, od tega pet mednarodnih: ecetra Central European e-Finance AG, Erste Group Bank AG, KBC Securities NV, Raiffeisen Centrobank AG in WOOD & Company Financial Services, a.s.. Njihov delež v skupnem prometu znaša 10,4%

Prav tako je borza v letu 2011 še povečala obseg promocijskih aktivnosti za zvišanje prepoznavnosti najboljših podjetij doma in v tujini. Lokalne in mednarodne konference, ki so namenjene srečanju med izdajatelji in vlagatelji, je nadgradila z dvema virtualnima konferencama preko interneta, ki sta bili zelo dobro obiskani. Ravno tako je z organizacijo serije okroglih miz na temo izzivov slovenskega kapitalskega trga, ki so se izvajale od septembra do decembra in so bile zelo dobro obiskane, sprožila javno razpravo in promocijsko akcijo osveščanja o vlogi kapitalskih trgov in njihovem prihodnjem razvoju.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 30.12.2011