Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-351/17

INTEREUROPA, d.d., Koper

Seja nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 20. 4. 2017. Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na današnji seji obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo koncerna Intereuropa za poslovno leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja. 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 20.04.2017