Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-104/10

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sklic 17. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava družba sklicuje 17. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 1. julija 2010, ob 14. uri, v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu družbe, Ljubljana, Cigaletova 15.

Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsegata sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica, do vključno dneva skupščine.

Zgoraj omenjeni dokumenti in prijavnica s pooblastili ter informacija o pravicah delničarjev so podani v pripetih dokumentih in objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 
Uprava družbe
Datum: 28.05.2010