Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-99/10

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Sklic 16. seje skupščine Term Čatež d.d.,

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in točke 6.3 statuta Term Čatež d.d., uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi sklicuje

16. sejo skupščine Term Čatež d.d.,

ki bo v sredo, 30. junija 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe,
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,
v veliki konferenčni dvorani hotela TermeVpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:>o podjetju<,>novinarska soba<,>sporočila za javnost<

Uprava
Datum: 28.05.2010
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine