Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-335/12

MAKSIMA INVEST, d.d., Ljubljana

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2011

V skladu s 373. in 386. členom ZTFI družba Maksima Invest d.d. obvešča javnost, da je na AJPES posredovala nerevidirane računovodske izkaze za leto 2011.

Izkazi se nahajajo v priponki in bodo dostopni tudi na spletni strani družbe www.maksimainvest.si najmanj 5 let od dneva objave.

Uprava družbe
Datum: 30.03.2012